تبلیغات
شهید فلاح زاده - اهمییت حضور مردم ایران در انتخابات
هدر

فصل اول:اهمیت انتخابات ریاست جمهوری

 

ملت‌ باید بدانند: آنچه‌ می‌كارند، درو می‌كنند.

1- آحاد ملت‌ باید بدانند آنچه‌ بكارند، می‌دروند. بعضی‌ ممكن‌ است‌ در رأی‌گیری‌ شركت‌ نكنند؛ بعد بگویند چرا فلان‌ كار نشد. شما باید شركت‌ می‌كردید و آن‌ كسی‌ را كه‌ فكر می‌كنید می‌تواند این‌ كار را انجام‌ دهد و می‌پسندید، انتخاب‌ می‌كردید تا آن‌طور كه‌ می‌خواهید بشود. نمی‌شود ما در انتخابات‌ شركت‌ نكنیم‌ بعد نتیجة‌ انتخابات‌ احیاناً آن‌طور كه‌ ما می‌پسندیم‌، نشود؛ سپس‌ بگوییم‌ چرا نشد! بله‌ وقتی‌ انسان‌ شركت‌ نكند، همین‌ است‌.

انتخابات‌ مظهر آزادی‌ ملت‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود است‌.

2- انتخابات‌ مظهر حضور مردم‌ و آزادی‌ ملت‌ ایران‌ در انتخاب‌ سرنوشت‌ خود است‌. شما وقتی‌ رئیس‌ جمهور را انتخاب‌ می‌كنید، یعنی‌ تمام‌ سررشته‌های‌ اجرایی‌ كشور را در دست‌ كسی‌ می‌گذارید كه‌ منتخب‌ شما و برخاستة‌ از رأی‌ و ارادة‌ شماست‌. وقتی‌ نمایندگان‌ مجلس‌ را انتخاب‌ می‌كنید، یعنی‌ قانون‌گذاری‌ و همچنین‌ نظارت‌ بر كار اجرایی‌ را به‌ دست‌ كسانی‌ می‌سپرید كه‌ شما آنها را شناخته‌ و انتخاب‌ كرده‌اید.

بنابراین‌، شما هستید كه‌ انتخاب‌ می‌كنید. این‌ كار به‌ معنای‌ قدرت‌ مردم‌ در ادارة‌ امور كشور و در دست‌ داشتن‌ سرنوشت‌ كشور به‌ وسیلة‌ ملت‌ است‌. این‌ چیز كم‌ و كوچكی‌ نیست‌؛ این‌ برای‌ ما همه‌ چیز است‌ و من‌ به‌ شما عرض‌ كنم‌ چیزی‌ كه‌ در این‌ بیست‌ و پنج‌ سال‌ كشور و ملت‌ ما را در مقابل‌ تهاجم‌ وحشیانة‌ زیاده‌خواهان‌ بین‌المللی‌ حفظ‌ كرد، همین‌ بود كه‌ می‌دیدند ملت‌، صاحب‌ دولت‌ و مجلس‌ و صاحب‌ مسئولان‌ است‌. تا امروز پشتوانة‌ حضور ملی‌ بوده‌ كه‌ همیشه‌ دولت‌های‌ متجاوز و مقتدر جهانی‌ را ترسانده‌ است‌. این‌ حضور، مثل‌ سنگری‌ برای‌ كشور ما محسوب‌ شده‌ است‌. این‌ چیز خیلی‌ مهمی‌ است‌. اگر در كشور ما انتخابات‌ و مردم‌سالاری‌ و حضور مردمی‌ و اراده‌های‌ جوشان‌ شما مردم‌ در وسط‌ صحنه‌ و میدان‌ نمی‌بود، بدانید یك‌ سال‌ هم‌ این‌ انقلاب‌ دوام‌ نمی‌آورد. در مقابل‌ یكی‌ از تهاجم‌های‌ سیاسی‌ و محاصره‌های‌ اقتصادی‌ هم‌ دولت‌ها نمی‌توانستند ایستادگی‌ كنند؛ آن‌ سنگر اصلی‌، شما بودید.

انتخابات‌ برای‌ رأی‌ اولی‌ها، جشن‌ تكلیف‌ سیاسی‌ است.

 

3- حضور جوانان‌ در صحنه‌های‌ انتخابات‌ این‌ كشور در طول‌ زمان‌، یك‌ حضور شاد و مؤثر و تعیین‌ كننده‌ بوده‌؛ حالا هم‌ باید همین‌طور باشد. در آیندة‌ نه‌چندان‌ دوری‌ ـ حدود دو سه‌ ماه‌ دیگر ـ ما انتخابات‌ داریم‌. چون‌ ما باید به‌ مسأله‌ای‌ مثل‌ انتخابات‌، به‌ چشم‌ یك‌ عمل‌ صالح‌ و یك‌ كار بزرگ‌ نگاه‌ كند. جناب‌ آقای‌ علی‌اكبری‌ در صحبت‌ خود تعبیر خوبی‌ كردند؛ در واقع‌ انتخابات‌ برای‌ جوانان‌ ما كه‌ برای‌ اول‌ بار وارد این‌ صحنه‌ می‌شوند، جشن‌ تكلیف‌ سیاسی‌ است‌. جشن‌ تكلیف‌ عبادی‌ روزی‌ است‌ كه‌ انسان‌ مكلف‌ می‌شود و نماز می‌خواند. جشن‌ تكلیف‌ سیاسی‌ روزی‌ است‌ كه‌ برای‌ اول‌ بار می‌رود نقش‌ خود را برای‌ انتخاب‌ یك‌ فرد، یا به‌ عنوان‌ نمایندة‌ مجلس‌ یا به‌ عنوان‌ نمایندة‌ در شورای‌ شهر یا به‌ عنوان‌ رئیس‌ جمهور ایفا می‌كند. اینها خیلی‌ باارزش‌ است‌.

انتخابات‌ مطلوب‌، زمینه‌ساز آبادی‌ كشور و رفع‌ دشمنی‌ است.‌

4- از همین‌ حالا به‌ فكر روز بیست‌ و هفتم‌ خرداد ـ كه‌ روز انتخابات‌ است‌ ـ باشید و از الان‌ جستجو و تفحص‌ خودتان‌ را آغاز كنید. البته‌ نامزدها هنوز به‌ طور رسمی‌ به‌ ملت‌ معرفی‌ نشده‌اند، ولی‌ در زمان‌ قانونی‌ خود معرفی‌ خواهند شد. هر كس‌ در اقصی‌ نقاط‌ كشور این‌ حق‌ را دارد كه‌ به‌ سهم‌ خود در این‌ انتخابات‌ بزرگ‌ شركت‌كند.

كسی‌ كه‌ در اقصی‌ نقاط‌ این‌ كشور زندگی‌ می‌كند، حق‌ او با كسی‌ كه‌ در مركز كشور زندگی‌ می‌كند، یكی‌ است‌؛ لذا هر كسی‌ حق‌ دارد. از اجتماع‌ این‌ اشخاص‌ و افراد، رأی‌ سهمگین‌ و ارادة‌ مستحكم‌ و عزم‌ راسخ‌ این‌ ملت‌ بروز خواهد كرد و شكل‌ خواهد گرفت‌ و این‌ همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ برای‌ ایجاد زمینة‌ مساعد برای‌ آبادی‌ كشور و برای‌ دفع‌ دشمنان‌ می‌تواند مؤثر باشد.

انتخابات‌ مهم‌ترین‌ وسیله‌ برای‌ اجرایی‌ كردن‌ آرمان‌ها و آرزوهاست‌.

5- انتخابات‌ دارد نزدیك‌ می‌شود. مردم‌ باید آگاهانه‌ پای‌ صندوق‌های‌ رأی‌ بروند و انتخاب‌ كنند. همان‌طور كه‌ عرض‌ كردیم‌، انتخابات‌ جلوة‌ بسیار زیبا و جذاب‌ مشاركت‌ عمومی‌ است‌؛ مؤثرترین‌ وسیله‌ برای‌ این‌ است‌ كه‌ هر فردی‌ بتواند آرمان‌ها و خواست‌ها و مطلوب‌ خود را در قالب‌ اجرایی‌ قرار دهد و آن‌ را به‌ تحقق‌ نزدیك‌ كند. اگر كسی‌ را طبق‌ آرمان‌ها و آرزوهای‌ خودتان‌ انتخاب‌ كردید، این‌ امكان‌ كه‌ آن‌ آرزوها تحقق‌ پیدا كند، به‌ واقعیت‌ نزدیك‌ می‌شود. كسی‌ كه‌ فكر می‌كنید برای‌ تحقق‌ خواست‌ها و آرزوها و گشودن‌ گره‌های‌ مهمی‌ كه‌ برای‌ شما در زندگی‌ مطرح‌ است‌، مناسب‌ و شایسته‌ است‌. وقتی‌ او را انتخاب‌ كردید، در واقع‌ بلندترین‌ قدم‌ را برداشته‌اید؛ برای‌ این‌كه‌ این‌ مشكلات‌ از بین‌ برود، هر خواسته‌ای‌ ـ چه‌ مادی‌ و چه‌ معنوی‌ ـ در این‌ انتخاب‌ و در تعیین‌ مسئول‌ قوة‌ اجرایی‌ می‌تواند تحقق‌ پیدا كند.

هر انتخابات‌ مثل‌ نسیمی‌، فضای‌ كشور را معطّر می‌كند.

6- امسال‌، سال‌ تجدید انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ است‌؛ این‌ هم‌ مقطع‌ بسیار مهمی‌ است‌. هر انتخاباتی‌ برای‌ ملت‌ ما و فضای‌ عمومی‌ كشور مثل‌ نسیمی‌ است‌ كه‌ فضا را تغییر می‌دهد و معطر می‌كند؛ هوای‌ تازه‌ای‌ در فضای‌ كشور به‌ وجود می‌آورد و امیدهای‌ تازه‌ای‌ در دل‌ها برمی‌انگیزد. صحنة‌ انتخابات‌ ـ بخصوص‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ ـ یكی‌ از جدی‌ترین‌ و پُرشورترین‌ و پُرجاذبه‌ترین‌ صحنه‌های‌ مشاركت‌ عمومی‌ مردم‌ است‌.

2 . نمودار اقتدار و محافظ‌ كشور

حضور مردمی‌، در افزایش‌ قدرت‌ جهانی‌ رئیس‌ جمهور مؤثر است.‌

7- برادران‌ و خواهران‌ عزیز! ملت‌ بزرگ‌ ایران‌! شما امتحان‌های‌ بسیار خوبی‌ را در این‌ دوران‌ طولانی‌ دادید؛ امتحان‌ اتحادتان‌، امتحان‌ آگاهیتان‌، امتحان‌ همراهی‌ و همكاری‌تان‌ با مسئولین‌، امتحان‌ حضورتان‌ در صحنه‌های‌ گوناگون‌، امروز موضوع‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ مطرح‌ است‌. شركت‌ در انتخابات‌ یك‌ وظیفه‌ عمومی‌ برای‌ آحاد ملت‌ ایران‌ است‌. رأی‌ شما به‌ كسی‌ كه‌ توفیق‌ پیدا خواهد كرد از طرف‌ شما منتخب‌ شود، در روحیه‌ او، در عملكرد او، در توانایی‌های‌ او، در حیثیت‌ جهانی‌ او و در قدرت‌ فعالیت‌ او در داخل‌، چقدر اثر می‌گذارد! بدانید كه‌ حضور شما بسیار تعیین‌ كننده‌ است‌. شما كسی‌ را كه‌ تشخیص‌ می‌دهید برای‌ تصدّی‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ كشور و در رأس‌ قوة‌ مجریه‌ كشور مناسب‌ است‌، انتخاب‌ می‌كنید. این‌، همان‌ حضور مردمی‌ است‌ كه‌ هنر بزرگ‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌ و در این‌ كشور تا قبل‌ از انقلاب‌ اسلامی‌، در طول‌ تاریخ‌ و در طول‌ قرن‌ها سابقه‌ نداشته‌ است‌.

ملت‌ احساس‌ می‌كند كه‌ آینده‌ سرنوشت‌ كشور در دستان‌ اوست‌.

8- امروز مسأله‌ انتخابات‌، حقیقتاً یك‌ عرصه‌ امتحان‌ الهی‌ است‌. ببینید امتحان‌های‌ الهی‌ چگونه‌ برای‌ همه‌ هست‌. مگر می‌شود انسان‌ در دوران‌ زندگی‌، با امتحان‌ الهی‌ مواجه‌ نشود؟ عمده‌ این‌ است‌ كه‌ انسان‌ بتواند از امتحان‌ الهی‌ سربلند بیرون‌ بیاید.

آنچه‌ امروز در سطح‌ كشور در زمینة‌ انتخابات‌ جریان‌ دارد، همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ برای‌ ملت‌ ایران‌ و برای‌ سرنوشت‌ این‌ كشور امری‌ لازم‌ و ضروری‌ و مطلوب‌ است‌. شور و شوق‌ انتخابات‌ همه‌ جا را فرا گرفته‌ است‌ و همه‌ احساس‌ می‌كنند كه‌ در این‌ امر بزرگ‌ سهیم‌ و شریكند. ملت‌ احساس‌ می‌كند كه‌ آیندة‌ امور اجرایی‌ كشور در دستان‌ اوست‌؛ زیرا یك‌ نفر را در رأس‌ قوة‌ مجریه‌ می‌فرستد.

آیندة‌ سازندگی‌ كشور، ادارة‌ كشور، روابط‌ كشور، فرهنگ‌ كشور، اقتصاد كشور، مسایل‌ اجتماعی‌، مسایل‌ انسانی‌، همه‌ و همه‌ از همین‌جا آغاز می‌شود. یك‌ دورة‌ دیگر به‌ دنبال‌ دوره‌های‌ گذشته‌ كه‌ بحمدالله با موفقیت‌ همراه‌ بوده‌ است‌ـ در پیش‌ است‌. مردم‌ احساس‌ می‌كنند كه‌ در این‌ قضایا سهیمند. این‌، درست‌ همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ ما آن‌ را از خدای‌ متعال‌ می‌خواستیم‌ و دشمن‌ مایل‌ نبود و در دل‌ از آن‌ ناراحت‌ بود و می‌خواست‌ این‌گونه‌ نباشد.

با حضور در انتخابات‌، همه‌ مسلمانان‌ عالم‌ احساس‌ عزّت‌ می‌كنند.

9- امروز جمهوری‌ اسلامی‌، در صحنه‌های‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌ و در عرصة‌ سازندگی‌ كشور و در نمایش‌های‌ سیاسی‌ عظیمی‌ كه‌ این‌ ملت‌ به‌ وجود می‌آورد ـ مثل‌ همین‌ مسأله‌ انتخابات‌ یا بقیه‌ عرصه‌هایی‌ كه‌ مردم‌ در آن‌ حضور پیدا می‌كنند ـ سربلند است‌. هرگاه‌ یكی‌ از اینها به‌ وجود می‌آید، یكی‌ از نمونه‌های‌ عزت‌ و استقلال‌ هم‌ ظاهر می‌شود.

هر جای‌ عالم‌ مسلمانی‌ زندگی‌ می‌كند، وقتی‌ این‌ خبر را می‌شنود، احساس‌ عزت‌ می‌كند؛ چرا؟ چون‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را متعلق‌ به‌ خودش‌ می‌داند و این‌ به‌ خاطر آن‌ است‌ كه‌ امام‌ بزرگوار طراح‌ و معمار این‌ انقلاب‌ ـ این‌ نظام‌ را بر اساس‌ هدف‌های‌اسلامی‌ به‌ وجود آورد و به‌ آن‌، جنبة‌ فرامرزی‌ و جهانی‌ و بین‌المللی‌ داد.

انتخابات‌، سنگر حفظ‌ كشور است‌.

 10- حضور شما در پای‌ صندوق‌های‌ رأی‌، بارزترین‌ مظهر حضور مردمی‌ است‌ و این‌ پشتوانة‌ انقلاب‌ و كشور است‌. كسانی‌ كه‌ با اخبارسر و كار دارند، می‌بینند كه‌ مراكز سیاسی‌ دنیا از گوشه‌ و كنار سر بلند می‌كنند و می‌گویند ما نگران‌ انتخابات‌ ایران‌ هستیم‌ و مسائل‌ انتخابات‌ ایران‌ را پیگیری‌ می‌كنیم‌؛ این‌ به‌ همین‌ خاطر است‌. نگاه‌ می‌كنند تا ببینند آیا مردم‌ در صحنه‌ حضور دارند یا نه‌؛ اگردارند، مثل‌ گذشته‌ نمی‌شود با این‌ نظام‌ كاری‌ كرد. اگر حضور مردم‌ ضعیف‌ شود، آن‌ وقت‌ استنتاج‌ می‌كنند كه‌ بین‌ مردم‌ و نظام‌ فاصله‌ افتاده‌ است‌. در این‌ صورت‌ راه‌ را برای‌ دخالت‌ و سلطه‌ و پنجه‌ انداختن‌ دوبارة‌ بر كشور هموار می‌بینند. از این‌ جهت‌ متوجه‌ انتخاباتند.

پس‌ اهمیت‌ اول‌ انتخابات‌ به‌ خاطر این‌ است‌ كه‌ انتخابات‌ سنگر كشور است‌. حضور مردم‌ در پای‌ صندوق‌های‌ رأی‌، مصون‌ساز سرنوشت‌ ملت‌ و مردم‌ است‌ و دشمن‌ را از تعرض‌ و تجاوز و پُررویی‌ بیشتر بازمی‌دارد.

در این‌ بیست‌ و پنج‌ سال‌، دشمنان‌ ایران‌ برای‌ تسلط‌ بر این‌ كشور راه‌های‌ گوناگونی‌ را پیمودند و همه‌ ناكام‌. یك‌ راه‌ برای‌ آنها باقی‌ ماند است‌ و آن‌ جدا كردن‌ مردم‌ از مسئولان‌ و نظام‌ است‌؛ چشم‌ به‌ این‌ راه‌ دوخته‌اند. همة‌ تلاش‌ها و تبلیغاتی‌ كه‌ می‌كنند و همة‌ حرف‌های‌ زیادی‌ای‌ هم‌ كه‌ می‌زنند، به‌ خاطر همین‌ است‌. می‌خواهند مردم‌ را جدا كنند. انتخابات‌ توی‌ دهن‌ دشمن‌ می‌زند و او را مأیوس‌ می‌كند. احساس‌ می‌كند كه‌ مردم‌ در میدان‌ دفاع‌ از كشور و مرزها مصالح‌ و نظامشان‌، قرص‌ و محكم‌ ایستاده‌اند.

حضور آگاهانه‌ و انتخاب‌ هوشمندانه‌، بیمه‌كننده‌ كشور است‌.

11- حضور آگاهانه‌ در انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ و انتخاب‌ هوشمندانه‌ از سوی‌ آحاد مردم‌، یك‌ مشاركت‌ در سرنوشت‌ كشور است‌. كشور ما متكی‌ به‌ آرای‌ مردم‌ است‌. علت‌ این‌كه‌ دشمنان‌ ملت‌ و طمع‌ورزان‌ به‌ این‌ آب‌ و خاك‌ نتوانسته‌اند در طول‌ بیست‌ و شش‌ سال‌ گذشته‌ گزندی‌ وارد كنند، حضور و اراده‌ و مشاركت‌ مردم‌ در صحنه‌های‌ مختلف‌ بوده‌ است‌. راهپیمایی‌های‌ شما در بیست‌ و دوم‌ بهمن‌ یا در روز قدس‌ و شركت‌ شما در انتخابات‌های‌ گوناگونِ سال‌های‌ گذشته‌، این‌ كشور را بیمه‌ كرده‌ است‌. مشاركت‌ در سرنوشت‌ كشور علاوه‌ بر این‌كه‌ در اداره‌ و تعیین‌ مدیریت‌ كشور نقش‌ دارد، در خنثی‌ كردن‌ دشمنی‌ دشمنان‌ هم‌ بزرگ‌ترین‌ نقش‌ را ایفامی‌كند.

انتخابات‌ می‌تواند وسیلة‌ مصونیت‌ و نمودار اقتدار باشد.

12- انتخابات‌ می‌تواند برای‌ كشور و ملت‌ ما یك‌ وسیلة‌ مصونیت‌ و یك‌ نمودار اقتدار و ملت‌ و نظام‌ اجرایی‌ كشور را در مقابلة‌ با چالش‌های‌ گوناگون‌ جهانی‌، از گذشته‌ مستحكم‌تر كند. انتخابات‌ می‌تواند نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را جوان‌تر از آنچه‌ هست‌، بكند. انتخابات‌ پُرشور از سوی‌ مردم‌ می‌تواند روز نویی‌ را برای‌ آنها رقم‌ بزند. انتخابات‌، هم‌ در صحنة‌ خارجی‌ و در مقابل‌ چشم‌ بیگانگان‌، هم‌ در صحنة‌ داخلی‌ و هم‌ برای‌ پیشرفت‌ كشور، یكی‌ از مهم‌ترین‌ و اساسی‌ترین‌ رویدادهاست‌.

3 . تأمین‌ امروز و تضمین‌ آینده‌

حضور شما پایه‌های‌ انقلاب‌ را محكم‌ و آینده‌ را تضمین‌ می‌كند.

13- انتخاب‌ فرد اصلح‌ و دارای‌ تقوا و تدبیر برای‌ مقام‌ مهم‌ ریاست‌ جمهوری‌ كه‌ در قانون‌ اساسی‌ جدید دارای‌ اختیارات‌ وسیع‌ در ادارة‌ كشور است‌ـ وظیفه‌ای‌ شرعی‌ و عقلی‌ و انقلابی‌ است‌ و كوتاهی‌ در این‌ امر یا در حضور در پای‌ صندوق‌های‌ رأی‌، خسارت‌های‌ جبران‌ناپذیری‌ به‌ بار خواهد آورد. حضور شما، پایه‌های‌ انقلاب‌ را محكم‌ می‌كند و به‌ مدیران‌ آیندة‌ كشور، جرأت‌ و قدرت‌ كار می‌بخشد و آینده‌ را تضمین‌ می‌كند.

انتخابات‌ مطلوب‌، آینده‌ را تضمین‌ و امنیت‌ كنونی‌ را تأمین‌ می‌كند.

14- یكی‌ از چیزهایی‌ كه‌ برای‌ مردم‌ ما بسیار مهم‌ است‌ و از مسائل‌ جاریِ امسال‌ ماست‌ و من‌ باید روی‌ آن‌ تكیه‌ كنم‌، مسأله‌ انتخابات‌ آینده‌ است‌. انتخابات‌ آینده‌، مثل‌ همة‌ انتخابات‌ دوران‌ بیست‌ و پنج‌ سال‌ گذشته‌، در زمان‌ خود مهم‌ترین‌ مسأله‌ كشور است‌. انتخابات‌ اگر به‌ صورت‌ مطلوب‌ انجام‌ بگیرد، آینده‌ را تضمین‌ و امنیت‌ كنونی‌ را هم‌ تأمین‌ می‌كند. انتخابات‌ مطلوب‌ كدام‌ است‌؟ انتخابات‌ مطلوب‌ انتخاباتی‌ است‌ كه‌ سالم‌، آزاد و طبق‌ قانون‌ برگزار شود؛ انتخاباتی‌ كه‌مردم‌ با شور و نشاط‌ در آن‌ شركت‌ كنند؛ انتخاباتی‌ كه‌ به‌ عنوان‌وظیفة‌ دینی‌، همة‌ مردم‌ خود را موظف‌ به‌ برگزاری‌ باشكوه‌ آن‌ بدانند.

4 . تكیه‌گاه‌ نظام‌ اسلامی‌

سرّ شكست‌ناپذیری‌ نظام‌ اسلامی‌ ما اتكاء به‌ مردم‌ است‌.

15- مسألة‌ انتخابات‌ مسألة‌ بسیار مهم‌ و اساسی‌ و تعیین‌ كننده‌ای‌ است‌. اهمیت‌ انتخابات‌ از جهات‌ گوناگونی‌ است‌. یكی‌ از آنها این‌ است‌ كه‌ نظام‌ ما نظامی‌ است‌ متكی‌ به‌ ایمان‌ها و عواطف‌ و علایق‌ مردم‌. اساساً سرّ شكست‌ناپذیری‌ این‌ نظام‌، این‌ است‌ كه‌ به‌ مردم‌ متكی‌ است‌؛ این‌ چیز مهمی‌ است‌. اتكای‌ به‌ مردم‌ هم‌ آسان‌ به‌ دست‌ نمی‌آید و همه‌ جا حاصل‌ نمی‌شود. اگر یك‌ سرّ الهی‌ در میان‌ نباشد، توجه‌ نفوس‌ و دل‌های‌ مردم‌ هم‌ ممكن‌ نیست‌.

شما ملاحظه‌ بفرمایید خدای‌ متعال‌ به‌ پیغمبر با آن‌ عظمت‌ می‌فرماید: «هو الّذی‌ ایّدك‌ بنصره‌ و بالمؤمنین‌» ؛ یعنی‌ مؤمنین‌ را در كنار نصرت‌ الهی‌ می‌آورد. هیچ‌ بعدی‌ هم‌ ندارد كه‌ آدم‌ بگوید كه‌ این‌ «بالمؤمنین‌» تفسیر جزیی‌ است‌ مفهوم‌ «بنصره‌» هم‌ هست‌ كه‌ اصلاً نصر الهی‌ به‌ وسیلة‌ مؤمنین‌ تحقق‌ می‌پذیرد. البته‌ در مواردی‌ هم‌ نصرت‌های‌ خارج‌ از مقولات‌ عادی‌ در زمان‌ آن‌ بزرگوار بوده‌ است‌ مثل‌ ملائكة‌ مسوّمین‌ و غیرذلك‌ـ لیكن‌ عمده‌اش‌ مؤمنین‌اند. بعد هم‌ می‌فرماید : «لو انفقت‌ ما فی‌ الارض‌ جمیعاً ما الّفت‌ بین‌ قلوبهم‌ و لكنّ الله الّف‌ بینهم‌» یعنی‌ ای‌ نبی‌ گرامی‌ ما! این‌ «بالمؤمنین‌»ی‌ هم‌ كه‌ ما می‌گوییم‌، ای‌ نبی‌ گرامی‌ ما! خیال‌ نكن‌ كه‌ خودت‌ توانستی‌ آنها را جذب‌ كنی‌؛ نه‌ این‌ كار من‌ و ما و كار عوامل‌ مادی‌ و بشری‌ نیست‌ـ این‌ سرّ الهی‌ و سرّ معنوی‌ است‌.

حالا آن‌ نكتة‌ باریك‌تر ز مو این‌جاست‌ كه‌ همین‌ سرّ الهی‌ و معنوی‌ هم‌ قابل‌ تعریف‌ است‌. چیزی‌ نیست‌ كه‌ بگوییم‌ عقل‌ شما مردم‌ نمی‌رسد؛ یك‌ چهار نفری‌ هستند كه‌ این‌ چیزها را می‌فهمند؛ نخیر، این‌ چیز واضحی‌ است‌. این‌ سرّ الهی‌ عبارت‌ است‌ از ایمان‌. وقتی‌ ایمان‌ها در دل‌های‌ مردم‌ می‌جوشد و به‌ مرحلة‌ عمل‌ سرازیر می‌شود، نتیجه‌ این‌ است‌ كه‌ هر پدیده‌ای‌ كه‌ متكی‌ به‌ ایمان‌ الهی‌ است‌، تقویت‌ پیدا می‌كند. این‌جا چون‌ نظام‌، نظام‌ الهی‌ و نظام‌ قرآنی‌ است‌ و مردم‌ هم‌ معتقد و متكی‌ به‌ دین‌ و به‌ هر آنچه‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دین‌ است‌، هستند. قهری‌ است‌ كه‌ چنین‌ نظامی‌ را به‌ راحتی‌ می‌شود با این‌ مردم‌ ادامه‌ داد و این‌ مردم‌ بدون‌ این‌كه‌ از كسی‌ طلبكاری‌ كنند، بدون‌ این‌كه‌ منتی‌ بر سر كسی‌ بگذارند، بدون‌ این‌كه‌ برای‌ این‌همه‌ اخلاص‌ خود از كسی‌ جز خدا بهایی‌ بطلبد، وارد میدان‌ می‌شوند. نتیجه‌ این‌ است‌ كه‌ بزرگ‌ترین‌ طراحان‌ سیاسی‌ و قوی‌ترین‌ شبكه‌های‌ جاسوسی‌ دنیا بنا می‌كنند علیه‌ این‌ كشور و این‌ نظام‌ كار كردن‌؛ امّا كارشان‌ بعد از هفده‌ سال‌ به‌ نتیجه‌ نمی‌رسد و ان‌شاءالله ده‌ها هفده‌ سال‌ هم‌ خواهد گذشت‌، ولی‌ باز به‌ نتیجه‌ نخواهد رسید. پس‌ ببینید نقش‌ حضور مردم‌ چقدر زیاد است‌.

نظام‌ اسلامی‌ به‌ آرای‌ مردم‌ متكی‌ است‌.

16- وقتی‌ امام‌ بر روی‌ عنصر «مردم‌» تكیه‌ می‌كرد، لفاظی‌ نمی‌كرد؛به‌ معنای‌ حقیقی‌ كلمه‌ به‌ اصالت‌ عنصر «مردم‌» در نظام‌ اسلامی‌ معتقد بود و مردم‌ را در چند عرصه‌ مورد توجه‌ دقیق‌ و حقیقی‌ خود قرار داد.

عرصة‌ اول‌، عرصة‌ تكیة‌ نظام‌ به‌ آرای‌ مردم‌ است‌. تكیة‌ نظام‌ به‌ آرای‌ مردم‌، یكی‌ از میدان‌هایی‌ است‌ كه‌ مردم‌ در آن‌ نقش‌ دارند. حضور مردم‌ و اعتقاد به‌ آنها باید در این‌جا خود را نشان‌ دهد. در قانون‌ اساسی‌ ما و در تعالیم‌ و راهنمایی‌های‌ امام‌، همیشه‌ بر این‌ نكته‌ تأكید شده‌ است‌ كه‌ نظام‌ بدون‌ حمایت‌ و رأی‌ و خواست‌ مردم‌، در حقیقت‌ هیچ‌ است‌. باید با اتكاء به‌ رأی‌ مردم‌ كسی‌ بر سر كار بیاید. باید با اتكاء به‌ ارادة‌ مردم‌، نظام‌ حركت‌ كند.

انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌، انتخابات‌ خبرگان‌، انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخابات‌ دیگر، مظاهر حضور رأی‌ و اراده‌ و خواست‌ مردم‌ است‌. این‌ یكی‌ از عرصه‌هاست‌. لذا امام‌ بزرگوار هم‌ در دوران‌ حیات‌ خود به‌ شدت‌ به‌ این‌ عنصر در این‌ عرصه‌ پایبند باقی‌ ماند؛ هم‌ در وصیت‌نامة‌ خود آن‌ را منعكس‌ و به‌ مردم‌ و مسئولان‌ توصیه‌ كرد. در حقیقت‌، انتخابات‌ و حضور مردم‌ در صحنة‌ انتخاب‌ رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ و یا سایر انتخاب‌هایی‌ كه‌ می‌كنند، هم‌ حق‌ مردم‌ است‌، هم‌ تكلیفی‌ بر دوش‌ آنهاست‌. در نظام‌ اسلامی‌ مردم‌ تعیین‌ كننده‌اند. این‌ هم‌ از اسلام‌ سرچشمه‌ می‌گیرد.

مسألة‌ اساسی‌ای‌ كه‌ بنده‌ بارها بر آن‌ تأكید كرده‌ام‌، این‌ است‌ كه‌ اسلام‌گرایی‌ در نظام‌ اسلامی‌، از مردم‌گرایی‌ جدا نیست‌. مردم‌گرایی‌ در نظام‌ اسلامی‌، ریشة‌ اسلامی‌ دارد. وقتی‌ ما می‌گوییم‌ «نظام‌ اسلامی‌» امكان‌ ندارد كه‌ مردم‌ نادیده‌ گرفته‌ شوند. پایه‌ و اساس‌ حق‌ مردم‌ در این‌ انتخاب‌، خود اسلام‌ است‌. لذا مردم‌سالاری‌ ما كه‌ مردم‌سالاری‌ دینی‌ است‌ـ دارای‌ فلسفه‌ و مبناست‌. چرا باید مردم‌ رأی‌ دهند؟ چرا باید رأی‌ مردم‌ دارای‌ اعتبار باشد؟ این‌ متكی‌ بر احساسات‌ توخالی‌ و پوچ‌ و مبتنی‌ بر اعتبارات‌ نیست‌؛ متكی‌ بر یك‌ مبنای‌ بسیار مستحكم‌ اسلامی‌ است‌. پس‌ یكی‌ از عرصه‌هایی‌ كه‌ امام‌ همواره‌ بر آن‌ تأكید می‌كرد و آن‌ را در ساخت‌ نظام‌ اسلامی‌ كار گذاشت‌ و برای‌ همیشه‌ آن‌ را ماندگار كرد، مسألة‌ حضور مردم‌ در انتخاب‌ مسئولان‌ نظام‌ و منتهی‌ شدن‌ مسئولیت‌ها به‌ اراده‌ و خواست‌ مردم‌ است‌.

5 . اختیارات‌ ویژه‌ رئیس‌ جمهور

انتخابات‌، سپردن‌ سرنوشت‌ امكانات‌ كشور به‌ یك‌ نفر است‌.

 17- مسألة‌ سپردن‌ سرنوشت‌ بخش‌ عمدة‌ امكانات‌ كشور به‌ یك‌ نفر و یك‌ مجموعه‌ است‌. سرنوشت‌ مسائل‌ اقتصادی‌، مسائل‌ فرهنگی‌، روابط‌ خارجی‌ و مسائل‌ گوناگون‌ دیگر تا حدود زیادی‌ به‌ این‌ قضیه‌ وابسته‌ است‌. درست‌ است‌ كه‌ قوای‌ دیگر هم‌ هركدام‌ وظایفی‌ دارند، امّا مهم‌ترین‌ مسائل‌ و فعالیت‌هایی‌ كه‌ در بخش‌های‌ مختلف‌ كشور به‌ جریان‌ می‌افتد، به‌ قوة‌ مجریه‌ مربوط‌ است‌ كه‌ سرنوشت‌ آن‌ در این‌ انتخابات‌ معلوم‌ می‌شود.

امكانات‌ و اختیارات‌ رئیس‌ جمهور منحصر به‌ فرد است‌.

18- در قانون‌ اساسی‌ ما، رئیس‌ جمهور مقام‌ والایی‌ است‌. در قانون‌ اساسی‌، هم‌ وظایف‌ سنگینی‌ بر دوش‌ رئیس‌ جمهور گذاشته‌ شده‌ كه‌ اصول‌ مختلف‌ آن‌ مطرح‌ گردیده‌ است‌ـ هم‌ اختیارات‌ و امكانات‌ زیادی‌ در اختیار رئیس‌ جمهور است‌. در مجموعة‌ نظام‌ قانون‌ اساسی‌ ما این‌ اختیارات‌ و امكانات‌ و وظایف‌، منحصر به‌ فرد است‌. رئیس‌ جمهور اختیارات‌ فراوانی‌ دارد. قوة‌ مجریه‌ و بودجة‌ كشور و وزارتخانه‌های‌ گوناگون‌ در اختیار اوست‌. حقاً و انصافاً جا دارد كه‌ آحاد مردم‌ نسبت‌ به‌ این‌ قضیه‌ احساس‌ مسئولیت‌ كنند.

بودجه‌، امكانات‌ و مدیران‌ كشور در اختیار رئیس‌ جمهورند.

19- رئیس‌ جمهور جایگاه‌ بسیار والایی‌ دارد. توانایی‌ و اختیارات‌ فراوانی‌ از لحاظ‌ قانونی‌ متوجه‌ رئیس‌ جمهوری‌ است‌. بودجة‌ كشور در اختیار رئیس‌ جمهور است‌. مدیران‌ كشور در سطوح‌ مختلف‌ در اختیار رئیس‌ جمهور هستند. بنابراین‌ تعیین‌ رئیس‌ جمهور، یعنی‌ تعیین‌ مدیری‌ كه‌ بتواند ثروت‌ عظیم‌ مردم‌ را كه‌ در بودجه‌ و امكانات‌و مدیریت‌های‌ كشور متبلور است‌، به‌ نحوی‌ در سرتاسر آفاق‌ این‌ملت‌ گسترش‌ دهد تا نیازهای‌ مردم‌ با این‌ ثروت‌ عظیم‌ برآورده‌ شود.

رئیس‌ جمهور، مؤثرترین‌ عنصر برای‌ حلّ مسائل‌ كشور است‌.

20- رئیس‌ جمهور در كشور ما نقش‌ بسیار مهمّی‌ دارد. تبلیغات‌ بیگانه‌ می‌خواهد عكس‌ این‌ را نشان‌ دهد. آنها دشمنانه‌ حرف‌ می‌زنند. رئیس‌ جمهور یكی‌ از مؤثرترین‌ و در دستگاه‌ اجرایی‌، مؤثرترین‌ عنصر برای‌ حلّ مسائل‌ كشور است‌. در میان‌ مسئولان‌ كشور، هیچ‌ مسئولی‌ به‌ قدر رئیس‌ جمهور در قانون‌ اساسی‌ ما امكانات‌ و توانایی‌ها و عرصة‌ عظیم‌ خدمتگزاری‌ ندارد. بودجه‌ كشور و همه‌ مسئولان‌ طراز اول‌ اجرایی‌ كشور در اختیار اوست‌. اوست‌ كه‌ می‌تواند كشور را آباد كند و از لحاظ‌ علمی‌ و صنعتی‌ و مسائل‌ انسانی‌ و یا از لحاظ‌ امنیت‌، كشور را به‌ پیش‌ ببرد. كفایت‌ و توانایی‌های‌ اوست‌ كه‌ می‌تواند زندگی‌ را در كام‌ مردم‌ شیرین‌ كند.

6 . ویژگی‌ انتخاب‌ نهم‌

انتخابات‌ سال‌ 84 نسبت‌ به‌ سایر انتخابات‌، اهمیت‌ بیشتری‌ دارد.

21- انتخابات‌ ریاست‌ جمهوریِ امسال‌ نسبت‌ به‌ سایر انتخابات‌ها اهمیت‌ بیشتری‌ هم‌ دارد؛ و آن‌ به‌ خاطر این‌ است‌ كه‌ در سال‌ 1384 برنامة‌ چهارم‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ كشور، آغاز می‌شود. این‌ اولین‌ برنامه‌ در طول‌ مدت‌ اجرای‌ سند چشم‌انداز بیست‌ ساله‌ است‌. امروز كشور ما به‌ حول‌ و قوة‌ الهی‌ به‌ این‌ توانایی‌ و قدرت‌ رسیده‌ است‌ كه‌ بتواند آیندة‌ بیست‌ سالة‌ ایران‌ را طراحی‌ كند و چشم‌انداز روشنی‌ برای‌ این‌ مدت‌ در جهت‌ اهداف‌ والا و حقوق‌ طبیعی‌ و شایستة‌ این‌ ملت‌ ترسیم‌ كند.

این‌ مدت‌ بیست‌ ساله‌، یعنی‌ چهار برنامه‌ پنج‌ ساله‌، اولین‌ برنامه‌ امسال‌ آغاز خواهد شد. در آغاز برنامه‌، یك‌ مدیریت‌ كارآمد، باكفایت‌ و پُرنشاط‌ باید سر كار باشد تا بتواند سازه‌های‌ این‌ برنامه‌ را مستحكم‌ و استوار كند و پایه‌های‌ این‌ برنامه‌ را به‌ طور عمیق‌ و محكم‌ پی‌ریزی‌ كند. اهمیت‌ این‌ انتخابات‌ در این‌ است‌ كه‌ ملت‌ ایران‌ می‌خواهد مدیری‌ را انتخاب‌ كند كه‌ بتواند موانع‌ اجرای‌ برنامه‌ را از سر راه‌ ملت‌ ایران‌ بدارد؛ مثل‌ بولدوزری‌ كه‌ موانع‌ را برمی‌ دارد تا جاده‌ای‌ را صاف‌ كند.

یك‌ انسان‌ قوی‌، باكفایت‌، دارای‌ نشاط‌ و شادابی‌ و شوق‌ به‌ كار و احساس‌ مسئولیت‌ خواهد توانست‌ حركت‌ بیست‌ ساله‌ به‌ سمت‌ چشم‌انداز را ـ كه‌ امسال‌ این‌ شروع‌ انجام‌ می‌گیرد ـ با قوت‌ و قدرت‌ آغاز كند. مدیری‌ كه‌ ملت‌ ایران‌ در انتخابات‌ برخواهد گزید، شروع‌ كننده‌ است‌؛ در واقع‌ وارد كنندة‌ كشور در یك‌ دورة‌ جدید و در یك‌ حركت‌ تازه‌ به‌ سمت‌ همان‌ چیزهایی‌ است‌ كه‌ ملت‌ ایران‌ به‌ آن‌ احتیاج‌ دارد.

این‌ دوره‌، رئیس‌ جمهوری‌ عدالت‌خواه‌ و جدی‌ در مبارزه‌ با فساد.

22- هر دوره‌ خصوصیتی‌ دارد و هر كدام‌ از مسئولان‌ در دوره‌های‌ گذشته‌ كارهایی‌ انجام‌ دادند. امروز ما احتیاج‌ داریم‌ كه‌ در كشورمان‌ تلاش‌ و پیشرفت‌ و رشد علمی‌ و فناوری‌، همراه‌ با عدالت‌ اجتماعی‌ و مبارزة‌ با فساد باشد. آنچه‌ برای‌ رئیس‌ جمهور آینده‌ بسیار مهم‌است‌، این‌ است‌ كه‌ با همة‌ وجود در پی‌ كار و تلاش‌ برای‌ مردم‌باشد.

رئیس‌ جمهور باید بتواند گره‌گشای‌ زندگی‌ مردم‌ باشد.

23- آنچه‌ در درجه‌ اول‌ اهمیت‌ قرار دارد، این‌ است‌ كه‌ اهتمام‌ همة‌ مردم‌، نخبگان‌ مردم‌ و مسئولان‌ گوناگونِ بخش‌های‌ مختلف‌ این‌ باشد كه‌ رئیس‌ جمهوری‌ انتخاب‌ شود كه‌ بتواند گره‌های‌ زندگی‌ مردم‌ را در دوران‌ كنونی‌ باز كند؛ وظایف‌ این‌ دوره‌ را بشناسد و با قوت‌ و اقتدار به‌ آن‌ عمل‌ كند. ان‌شاءالله مردم‌ كاری‌ كنند كه‌ خدای‌ متعال‌، رئیس‌ جمهوری‌ با این‌ توانایی‌ها و با این‌ رویكردها برای‌ این‌ كشور مقدر كند.

عدالت‌طلبی‌ و مبارزه‌ با فساد باید در رأس‌ برنامه‌های‌ رئیس‌ جمهور باشد.

24- بنده‌ دنبال‌ این‌ هستم‌ كه‌ شخصی‌ سر كار بیاید و قوة‌ مجریه‌ را اداره‌ كند كه‌ خود را خدمتگزار مردم‌ بداند و توانایی‌ داشته‌ باشد و به‌ آرمان‌های‌ امام‌ و نظام‌ اسلامی‌ معتقد و پایبند باشد و حقیقتاً عدالت‌ و مبارزة‌ با فساد برای‌ او حائز اهمیت‌ باشد. دعا می‌كنیم‌ خدا دل‌های‌ مردم‌ را به‌ این‌ سمت‌ هدایت‌ كند كه‌ بتوانند چنین‌ كسی‌ را ـ كه‌ امروز مورد نیاز لحظة‌ تاریخی‌ حساسِ این‌ كشور است‌ ـ انتخاب‌ كنند.

اهمیت‌ این‌ دوره‌: تحقق‌ عدالت‌ و مبارزه‌ با فساد، نه‌ تهدیدهای‌ خارجی‌.

 25- برخلاف‌ برخی‌ تصورها، حساسیت‌ و خطیر بودن‌ وضع‌ كنونی‌ كشور، ارتباطی‌ با چالش‌های‌ سیاست‌ خارجی‌ و تهدیدهای‌ زورگویان‌ جهانی‌ ندارد. چرا كه‌ این‌ تهدیدها همیشه‌ بوده‌ و ملت‌ ایران‌ نیز همواره‌ با عزمی‌ راسخ‌، مشتی‌ پولادین‌ و فكر و تدبیر، دشمن‌ را وادار به‌ عقب‌نشینی‌ كرده‌ و باز هم‌ خواهد كرد.

علت‌ حساسیت‌ و خطیر بودن‌ مقطع‌ كنونی‌، ضرورت‌ برنامه‌ریزی‌ و تلاش‌ بی‌وقفه‌ برای‌ عینی‌ شدن‌ و ملموس‌ شدن‌ پیشرفت‌های‌ زیربنایی‌ كشور در زندگی‌ روزمره‌ مردم‌ است‌. پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ و بخصوص‌ بعد از جنگ‌، كارهای‌ بسیار مهمی‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ انجام‌ شده‌، زیربناهای‌ اساسی‌ كشور در بخش‌های‌ مختلف‌ از استحكام‌ قابل‌ تكیه‌ای‌ برخوردار شده‌اند و آنچه‌ دوران‌ كنونی‌ را اهمیت‌ و حساسیت‌ فراوان‌ می‌بخشد، ضرورت‌ ملموس‌ شدن‌ این‌ دستاوردهای‌ عظیم‌ در زندگی‌ مردم‌ است‌ تا كام‌ مردم‌ از عدالت‌ اجتماعی‌، رفاه‌ و ادامه‌ پیشرفت‌های‌ گوناگون‌ شیرین‌ شود.

 


تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392 | 09:28 ب.ظ | نویسنده : محمد رضایی | نظرات

.: Weblog Themes By mohammad :.

  • زیبا مد | سبزک | تبلیغات متنی